ਪੀਏ ਗ੍ਰਾਂਟ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ

2023 ਗ੍ਰਾਂਟ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਨਤਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰੋਤ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰੋਤ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।

ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੱਕ, ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਾਈਨਾਂਸ ਅਥਾਰਟੀ ਤੱਕ, ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਗ੍ਰਾਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਿੰਦੂ ਹੈ. ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਰਾਜ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹੋ. ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਗ੍ਰਾਂਟ, ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਉਚਿਤ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਦਫਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ.

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਕੰਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ!

ਗ੍ਰਾਂਟ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ →