ਵਜ਼ੀਫੇ/ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ

ਇਹਨਾਂ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਏਥੇ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।  ਸਾਰੀਆਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛਾਂ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗਰਾਂਟਾਂ ਸੈਨੇਟਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਰਾਹੀਂ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ।

ਵਜ਼ੀਫੇ →
ਪੋਲਿਸ਼-ਅਮੈਰੀਕਨ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪਜ਼ →
ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਤੀ/ਪਤਨੀਆਂ ਅਤੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ (dependents) ਵਾਸਤੇ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ →