ਸੈਨੇਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਸ ਨੇ ਰਾਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਲੰਬਿਤ ਈਆਰਏਪੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ

ਹੈਰਿਸਬਰਗ, ਪੀਏ - 30 ਅਗਸਤ, 2021 − ਸੈਨੇਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਕਾਕਸ ਨੇ ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਤਾਂ ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਲਈ ਬੇਦਖਲੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਹਨ.